Nazwisko i imię kandydata

Nazwa Gimnazjum

Adres Gimnazjum

Kruszwica, dnia


Szkoła, którego wyboru ?

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy do klasy ogólnej o kierunku kształcenia :

1. Mundurowy Pożarniczo-Ratowniczy

2. Mundurowy Policyjno-Sportowy

3. Pedagogiczno-Prawny

( Zlozonych podan: 18 )
( Zlozonych podan: 27 )
( Zlozonych podan: 42 )

W gimnazjum uczyłem/am się języka


Ponadto wybieram jeden język spośród :

j. angielski

j. niemiecki

j. rosyjski

DANE PERSONALNE KANDYDATA

Data urodzenia


miejscowosc


województwo


PESEL


adres zamieszkania


Województwo


Powiat


Gmina


DANE PERSONALNE RODZICA/ OPIEKUNA

Imię i nazwisko ojca/opiekuna


Imię i nazwisko matki/opiekuna


Nr telefonu domowego (rodzica/opiekuna)


Nr telefonu komórkowego (rodzica/opiekuna)


Jednocześnie wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na potrzeby szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zm. (Dz.U.z2002r.,Nr 101, poz926)


podpis rodziców/ opiekunów

podpis kandydata

ZALĄCZNIKI

1.

* możesz dołączyć zeskanowane lub zrobione zdjęcie legitymacyjne
2.


* możesz dołączyć zeskanowane świadectwo3.


* możesz dołączyć zeskanowane wyniki egzaminu gimnazjalnego4.


* możesz dołączyć zeskanowane wyniki swoich osiągnięć/dyplomów5.


* możesz dołączyć zeskanowane wyniki swoich osiągnięć/dyplomów

Twój E-mail

(koniecznie podaj aby być informowanym o postępie rekrutacji)

Aby potwierdzić zgłoszenie dostarcz podpisane podanie własnoręcznie do szkoły